Back to top

Impressum

NAZIV:
HRVATSKI RADIJSKI FORUM

SKRAĆENI NAZIV:
HRF

PRAVNI OBLIK:
UDRUGA

NADLEŽNI REGISTAR:
REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

OIB:
56567571870

REGISTARSKI BROJ:
21013315

OVLAŠTENA OSOBA ZA ZASTUPANJE:
SILVIJA LONDERO ŠIMLEŠA, PREDSJEDNICA

IBAN:
HR1324020061100910509, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Follow us:
Follow us