Back to top

Udruženje europskih radija (AER) je krovno europsko tijelo za radio industriju koje okuplja komercijalne radio postaje. Zastupa interese više od 5000 komercijalnih radijskih postaja u institucijama EU-a te promiče razvoj europskog komercijalno financiranog radijskog emitiranja, osiguravajući pravedan i održiv ekonomski okvir u kojem će radio napredovati.

Glavni cilj AER-a je razviti i poboljšati najprikladniji regulatorni okvir za privatne komercijalne radijske aktivnosti. Sukladno tome konstantno prati aktivnosti institucija EU-a u području medija, telekomunikacija i privatnog radijskog prijenosa, kako bi pravovremeno reagirao, a sve u cilju rasta i razvoja radijskog sektora.

Posebno se potiče suradnja između članica i drugih europskih radijskih postaja i udruga, radi očuvanja i razvoja slobode govora, slobode poduzetništva, privatne inicijative i zaštite slušatelja.

Važno područje djelovanja je i popularizacija i širenje novih tehnologija u radijskom prijenosu.

Follow us