Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI ( Privacy statment )

 1. Prikupljanje podataka
  1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) kao Udruga Hrvatski Radijski Forum ( u
  daljnjem tekstu UDRUGA ) želimo potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne
  podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome
  pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Uredbom (EU) 2016/679
  (dalje u tekstu: Uredba) o zaštiti osobnih podataka i primjenjivim Nacionalnim zakonskim i
  pod zakonskim propisima (dalje u tekstu: Drugi propisi).
  1.2 Udruga ovom izjavom o privatnosti izjavljuje kako djeluje sukladno odredbama Uredbe
  kao i nacionalnog zakonodavstva koji uređuju pitanje zaštite osobnih podataka.
  1.3 U nastavku teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka
  putem prijavnice za članstvo u Udruzi ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete
  ustupiti vaše osobne podatke sa svrhom sudjelovanja u radu Udruge ili ostvarivanja prava kao
  član Udruge. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene
  i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.
  1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i
  svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka ( voditelj obrade )
  odgovorna je:

Udruga Hrvatski Radijski Forum
Av. V. Holjevca 29, 10 000 Zagreb
Tel: 00385(1) 6690 600 ( 601 )

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e mail adrese :
sluzbenik@mediatower.hr ili putem telefona : 01 6690 600 ( 601 ).

 1. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti
  2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati da smo kreirali i usvojili Politiku Privatnosti kako
  bi osigurali da je Udruga usklađena sa zahtjevima:
  • Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;
  • Štićenja svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
  • Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako
  pohranjujemo i procesiramo osobne podatke;
  • Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima Uredbe i Zakonom o
provedbi Opće uredbe u RH o zaštiti podataka i one su sljedeće:
• kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),
• kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
• u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
• u svrhu legitimnih interesa Udruge u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
• kada je to potrebno u pravne svrhe.

 1. Vrste osobnih podataka i obrada
  3.1 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim
  podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima
  ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba
  ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili
  stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje,
  brisanje ili uništavanje.
  3.2 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:
  a) Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum
  rođenja, i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona)
  b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji
  mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U
  sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.
 2. Vrste ispitanika
  • Članovi Udruge
  • Poslovni partneri, vanjski suradnici i treće strane
 3. Prikupljanje podataka
  Na koje načine u sklopu našeg redovitog djelovanja prikupljamo vaše osobne podatke:
  5.1 Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak
  odnosno kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje.
  a) članovi Udruge ( Vaše osobne podatke prikupljamo putem elektroničke pošte, izravnim
  telefonskim kontaktom ili nekim drugim oblikom izravne komunikacije).
  b) poslovni partneri, vanjski suradnici i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem
  Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).
  5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu a
  mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.

5.3 Vašim članstvom u Udruzi smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka
sukladno ovoj Izjavi, te time imamo legitimni interes za obradu podataka za navedene svrhe.
5.4 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput
linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.
5.5 Ako osobne podatke pošaljete na bilo koju drugu povezanu web-lokaciju putem linka na
našoj web stranici , pravila o privatnosti koja se primjenjuju na te informacije nisu u našoj
nadležnosti. Stoga biste trebali provjeriti izjavu o privatnosti povezane stranice prije nego što
pošaljete informacije na to mjesto ili putem tog web linka .
5.6 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene
informacije. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno
funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju
funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke.
Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene
funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice.

 1. Svrha korištenja i prikupljanja podataka
  6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili
  imamo legitimni interes za obradu ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu.
  • Za evidenciju članstva i druge pripadajuće svrhe regulirane Statutom Udruge
  • Za sudjelovanje u promocijama i kampanjama Udruge
  • Za sudjelovanje u projektima Udruge
  • Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje
  kontakta s Vama
  • Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga ili drugih upita
  6.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih
  zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti
  pristanak.
  6.3 Udruga neće prenositi Vaše podatke u treće zemlje (zemlje izvan EU) osim ako postoji
  zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika.
  6.4 Ako za potrebe rada Udruge ili posebnih projekata imamo namjeru dodatno obrađivati
  osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te
  dodatne obrade upoznat ćemo Vas o svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije
  i tražiti Vaš pristanak.
  6.5 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s vama kako bi Vas upoznali s radom Udruge i
  ostvarenim projektima te najavili nove. To može biti putem telefona ili elektroničkom poštom,
  ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju
  ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.
  6.6 Postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama,
  odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa
  zakonom (policija, sudstvo).
 2. Prava Ispitanika
  7.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas
  pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su
  nepotpuni, netočni ili neažurni te ograničenje obrade . Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti
  pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.
  7.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih
  podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu. Povlačenje Privole ne utječe
  na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je ona povučena.
  7.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i
  opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi
  provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti,
  te Vas obavijestiti o razlozima.
  7.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni
  sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim
  od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti
  administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
  7.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da
  pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba
  ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i
  obrazložiti razloge odbijanja.
 3. Sigurnost i način obrade
  8.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice
  koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu
  sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani
  su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili
  nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih
  organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.
  8.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti
  obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.
  8.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i
  unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu
  pravila, procesa, organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.
  8.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web
  sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu
  sigurnost. Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem
  elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

9 . Razdoblje čuvanja
Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze članstva u Udruzi. U
slučaju Vašeg napuštanja Udruge, Vaši osobni podaci će se čuvati u vremenskom roku koji je
propisan Zakonom nakon čega će biti obrisani, osim ako zakonom nije drugačije određeno ili
ako je to definirano Ugovornim odnosom.
Podatke ne možemo obrisati:
a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva
b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za
obradu podataka.

 1. Kako nas kontaktirati
  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih
  podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere,
  izmjene ili brisanja slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:
  Udruga Hrvatski Radijski Forum
  Služba za zaštitu osobnih podataka i sigurnost
  Av. V. Holjevca 29
  10 000 Zagreb
  Možete se obratiti i Voditelju službe za zaštitu osobnih podataka : sluzbenik@mediatower.hr
  ili pozivom na : 01 66 90 600 ( 601 )
  Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku
  nakon što ga analiziramo.
 2. promjene u našem Pravilniku o privatnosti
  11.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika
  mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi,
  novim tehnološkim i informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših
  obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene
  bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno
  pročitate ovu izjavu o privatnosti .
  11.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena 01. ožujak 2019.